@garabideelkartea|rekin batera sortu dugu Euskal Herriko kultura eta hizkuntza identitatearen inguruko ikus-entzunezko sorta.
Elkarrizketatuek euren jatorrizko hizkuntzaren egoera azaldu dute eta erabileraz edota hizkuntzarekiko sentimenduaz jardun dute.